Välkommmen till oss!

Här i stenstan  arbetar och samverkar vi tre legitimerade KBT terapeuter. Som ett naturligt inslag i vår verksamhet använder vi mindfulness och dess filosofi.

Vi tar emot enskilda privat personer, par, familjer, chefer och arbetsgrupper som söker hjälp, vägledning och utveckling.

Vi erbjuder psykoterapi, stödsamtal, coaching, handledning, utbildning och konsultation.

Våra Arbetsområden

Oro,ångest, fobier och tvång
Stress, utmattning och sömnproblem.
Nedstämdhet, depression.
Alkoholproblem.
Övervikt.
Relationsproblem.
Kris, sorg, trauma.
Psykosomatiska problem.
Arbetsrelaterade svårigheter.
Personlig utvecklig.
Låg självkänsla.