Om Oss

Välkommen till KBT teamet i Sundsvall!

Här i Sundsvalls stenstad  arbetar och samverkar vi tre legitimerade KBT terapeuter.
Som ett naturligt inslag i vår verksanhet använder vi mindfulness och dess filosofi.

Vi tar emot enskilda privat personer, par, familjer, chefer och arbetsgrupper som söker hjälp, vägledning och utveckling.

Vi erbjuder psykoteraapi, stödsamtal, coatching, handledning, utbildning och konsultation.


Gunhild Sjölander, leg psykoterapeut/socionom

Gunhild är socionom och leg psykoterapeut, KBT. Även utbildad i DBT (Dialektisk Beteende Terapi) och mindfulness.

Hon har lång erfarenhet från psykiatrisk verksamhet och företagshälsovård. Vilket innebär allt från svåra psykiatriska tillstånd till stresshantering. Har varit ledare för olika gruppbehandlingar tex MBCT (mindfulness based cognitiv therapy) och haft uppdrag som handledare.

Lyfter gärna fram vikten av att reflektera omkring självkänsla/självförtroende och vilken betydelse det har för oss i våra relationer.

I samtalen tar Gunhild gärna med mindfulness och hon ser dess filosofi som en naturlig del.

Gunhild har även en lokal i Stockholm, se Egil Linge Psykoterapi AB


Eva Ekman-Ulin, leg psykoterapeut/leg läkare

Eva är leg läkare och leg psykoterapeut med KBT inriktning. Hon erbjuder terapi vid olika typer av ångest, depression och stress. Även krissamtal och personlig utveckling.

Eva är utbildad mindfulness instruktör och använder det vid enskilda samtal och i grupper. Hon har mångårig erfarenhet av att möta människor i olika livssituationer såväl som läkare och terapeut.


Monica Bjarnhagen, leg psykoterapeut/aukt socionom

Monica Bjarnhagen är aukt. socionom och leg. psykoterapeut med kognitiv inriktning och alkohol/drog terapeut.

Hon erbjuder hjälp vid ångest, depression, stress, stöd/krissamtal, och hjälp med konflikthantering, samt personal och chefsutveckling inom företag och organisationer.

Har mångårig erfarenhet av att arbeta med utbildning och behandling av alkohol/drogproblem. Arbetar med människor i förändring och utveckling individuellt, i par och grupper. Mindfullness ingår som en naturlig del i arbetet.